Pilotprojekt – tillfälliga platser

MARELD ska under våren arbeta med ett pilotprojekt på Innovatumområdet i Trollhättan. Genom temporära platsbildningar ska vi undersöka om det går att förändra hur människor använder en miljö. Projektet utförs  i samarbete med Trollhättans kommun och Trollhättan Tomt AB och om det faller väl ut kan det bli en arbetsmetod för framtida projekt.