MARELD jobbar vidare med Öresjö

För ett par år sedan tog vi fram ett förslag på hur friluftsområdet med de populära badplatserna vid Öresjö kan utvecklas. Nu börjar projekteringen av upprustningens första etapp.