Byggplats Nordängen

På Nordängens äldreboende i Sjuntorp byggs det nytt, och innegården börjar ta form. Kul att se det vackra stenarbetet av Oscarssons Mark & Entreprenad.