Mareld har tagit fram ett program för att utveckla natur- och kulturmiljön längs Nossan i centrala Nossebro. De viktigaste delarna utgörs av en åpromenad och en våtmarkspark. Målsättningen var att göra åbrinken mer tillgänglig, lyfta fram befintliga kvaliteter samt skapa miljöer vid ån som sätter Nossebro på kartan. Utfördes i samarbete med Phosforos Ljusdesign, Alp Markteknik och DTH Arkitekter. Förslaget används som underlag för en LONA-ansökan.