MARELD deltog i parallellt uppdrag för att generera idéer om utformning av parkrummen kring f.d. Vasa Sjukhus. Uppgiften var att ta fram ett starkt koncept som kan profilera campus och skapa plats för socialt liv, aktivitet och kontemplation. Genom att låna formspråk från naturen, fraktaler, kaosformer, ville vi skapa en parkmiljö som ger forskare, studenter och övriga besökare andra intryck än den mer inrutade kontorsmiljön. Sekvenser med vindlande bokhäckar blir en sammanhållande parterr samtidigt som det skapas funktionella rum i olika skalor. Formspråk och uttryck skall spegla Chalmers och campus strävan mot ett grönare, mänskligare och mer hållbart samhälle.