Våren 2011 bjöds MARELD in till parallellt uppdrag avseende markgestaltningen för Kvarter V i Mölnlycke centrum. Deltagande kontor var MARELD, Liljewalls Arkitekter samt Radar Arkitektur & Landskap. En viktig förutsättning var att spegla Mölnlyckes och Härrydas hortikulturella arv i stadsbilden, samt att skapa levande och aktiva stadsrum med identitet.
MARELDs förslag innefattade en sammanhållande, flexibel och tålig grundstruktur med accenter i specifika platser. Råda Torg blev en tyst och bilfri oas med en ‘hortikulturell mosaik’, Banktorget fick en stramare kostym i paritet med kringliggande verksamheter och Gymnasieterrassen med Allén renodlades i form och funktion. Här skapade MARELD en samlad lösning för  komplicerade sammanhang i stadsrummet, ett förslaget  som inkluderade busshållplats, angöring, korsande gång-/cykelstråk och platser för gymnasieungdomar.
MARELD har fått förtroendet att utveckla idéerna och hösten 2011 påbörjades arbetet med systemhandling. Första etappen blir ytorna runt det nya kvarteret samt “shared-space”-ytor och busshållplatser vid Gymnasiet.