MARELD har tagit fram förslag till bostadsgårdens utformning. Gården har ett öppet och inbjudande möte med intilliggande park- och gatumiljö.