Som ett av tre team deltog MARELD+DTH i parallellt uppdrag för att generera idéer om hur trafik och stadsstruktur i Knalleland kan förändras. Det bärande konceptet i vårt förslag var att omvandla ett bilorienterat köpcentrum till en fullvärdig stadsdel. Idén var att skapa alternativa kopplingar mellan Knallelands olika delar och koncentrera utbud och innehåll till en kärna som lättare kan nås till fots. Med en mer attraktiv stadsmiljö, tydliga målpunkter och intressant utbud längs stråken väljs promenaden framför att parkera om bilen. Genom att sänka Skaraborgsvägen och genomfartstrafiken framför Borås Arena skapas ett nytt aktivt torg – Elfsborgsplatsen. Resultatet utgjorde underlag för den strategiska utredning som Borås Stad sammanställde våren 2012 och Elfsborgsplatsen finns med som en viktig komponent. Läs mer här.