Intill kanalen, i det unika fall- och slussområdet i Trollhättan ligger Innovatumområdet. Ett område där kunskap möter kunskap, med bl.a. Saab-muséet, restaurang, turistinformation, Innovatum Science center och N3 – mötesplats för ung kultur. Området består till stor del av karaktärsfulla industribyggnader med stora arkitektoniska kvaliteter. Idag domineras utemiljön av parkeringsplatser och biltrafik och det saknas en plats där man kan uppehålla sig.

Mareld fick i uppgift att rita en temporär torgbildning för att undersöka platsens förutsättningar som social mötesplats. Detta är ett pilotprojekt för Trollhättan Stad som, om det faller väl ut, kan bli en arbetsmetod för framtida projekt.

Genom att bygga in ett sophus, som är placerat mitt på platsen, med en trappkonstruktion skapas en flexibel möbel för alla årstider. Det blir en plats att hänga på, en ny samlingspunkt för flera verksamheter i närheten, för restauranggäster, ungdomar, turister och andra besökare. Flera småtrappor sprids ut i området och soliga lägen utnyttjas för sköna ställen att sitta på. En färgstark och grafisk målning på marken signalerar platsen från omgivande gator och skapar en lekfull och tydliga karaktär på platsen. Små budskap målas även på mark och vissa väggar för att väcka nyfikenhet och informera. Färger, sittplatser och växter i pallkragar ger mer plats åt människan och mindre åt bilen.
Den temporära torgbildningen är under byggnation och beräknas vara klart i slutet av september.