Ulricehamns infarter

Ulricehamn har två infarter, en i söder och en i norr, som var för sig har mycket olika karaktär.  Den norra, lite storskaligare infarten, står inför stora förändringar i och med bygget av det nya motet vid RV 40. Den södra infarten  ligger naturskönt med utblickar över sjön Åsunden. Gestaltningsprogrammet strävar efter att finna en röd tråd som binder ihop de två infarterna  samt vägen genom staden. Sträckan är uppdelad på åtta delsträckor som var för sig beskrivs med mål och åtgärdsförslag.

Programmet förslår också åtgärder för stadsrum som angränsar till vägen. Gestaltningsprogrammet ska fungera som underlag och vägledning vid förändringar som planeras utmed sträckan, ett levande dokument som kan omarbetas när förutsättningarna ändras.

TYP: Gestaltningsprogram
ORT: Ulricehamn
ÅR: 2011
BESTÄLLARE: Ulricehamns kommun
ARKITEKT: DTH Arkitekter