market hall Briggen

EN Platsen ligger MARELD varmt om hjärtat och ligger ett stenkast från vårt kontor. Som en del av projektet Trygg vacker stad identifierades gården vid Saluhallen Briggen som en potentiell fickpark med utvecklingsbara kvalitéer. MARELD anlitades för gestaltning, projektering samt delaktighet under byggskedet.

MARELD såg möjligheten att skapa ett flöde genom parken och aktivera ett nytt stråk mellan 3:e och 4:e Långgatorna. Genom att komprimera parkeringen och ta upp en ny öppning i muren mot 4:e Långgatan, skapades en långsträckt parkgång längs den vackra tegelmuren och en rad med äldre lindar.

Med en begränsad budget och ett stort engagemang från alla parter jobbade MARELD nära anläggandet. Spontana idéer och nya uppslag kom fram under resans gång. MARELD ville skapa regnträdgård för att ta hand om parkeringens och takens dagvatten, och staden hittade fina granitrännor i sitt förråd. Park o Natur hade ett antal ekar på lager. De användes till bänkar, lyktstolpar och kanter. I en siktlinje låg en tråkig elcentral. Här skapade muralmålaren Charquipunk, i samarbete med Urban konst, ett färgstarkt konstverk som stöttar konceptet av en urban djungel.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Göteborg
ÅR: 2014-2017
BESTÄLLARE: Göteborgs stad och HIGAB