Kyrkparken i Skövde

Mellan stadens centrala torg och tågstationen ligger Kyrkoparken. Det är en gammal park med mycket folk i rörelse året runt. Kommunen har rustat upp sin del och nu återstår för kyrkan att ta tag i sin del närmast torget. Målet har varit att skapa en tydligt avgränsad och värdig entréplats för både kyrkan och parken. En plats man kan samlas på, som har god kontakt med det intilliggande torget och som tydliggör existerande rörelsemönster.

TYP: Förslagshandling och kalkyl
ORT: Skövde
ÅR: 2011
BESTÄLLARE: Svenska kyrkan i Skövde