Kv Rud & Kagg

MARELD har i samarbete med KUB Arkitekter tagit fram förslag till utformning av utemiljön vid det nya kvarteret Rud & Kagg i centrala Uddevalla.

Kv Rud & Kagg innehåller ett äldreboende  i den östra delen. I uppdraget ingick att skapa en trivsam och stimulerande utemiljö på en ganska trång gård, som både äldre med vårdbehov  och boende i grannhuset ska ha en del av. Dessutom tog MARELD fram ett förslag till stadsmässig plats mellan huvudentrén och intilliggande kyrkobyggnad. I ett tidigt skede tog vi även fram förslag på takträdgård.

TYP: Gestaltning och projektering
ORT: Uddevalla
ÅR: 2010-2011
BESTÄLLARE: HSB Norra Bohuslän
ARKITEKT: KUB Arkitekter