Kongahälla

Kongahälla skall bli en ny stadsdel i Kungälv med sammanlagt 1000 nya bostäder samt handel. Stadsdelen skall göras klimatsmart med höga ambitioner vad gäller hållbar livsstil. Inför upprättande av detaljplan arrangerade Kungälvs kommun ett programarbete tillsammans med ett antal arkitektkontor. MARELD deltog i hela arbetsprocessen från strukturskisser till gestaltning av kvarter 5 med gård. Resultatet gav riktlinjer om en grön stadsdel med gröna fasader, spännande och gröna taklandskap samt en palett av attraktiva allmänna platser och gaturum. Allt från små platsbildningar i gaturummet till evenemangstorg och parkstråk. Nära samarbete med Riksbyggen, DTH, KUB och EFEM arkitekter.

TYP: Gestaltning/stadsbyggnad
ORT: Kungälv
ÅR: 2009
BESTÄLLARE: Riksbyggen
ARKITEKT: DTH, EFEM, KUB