Edsgatan/Sundsgatan

Gågatorna i Vänersborg ska rustas upp och MARELD har utformat ett förslag där närheten till Vänern och sjöfart är den röda tråden.  Förslaget tar hänsyn gatornas placering i en historisk stadskärna. Siktlinjer och symmetri återställs. Korsningen där de både gågatorna möts markeras med en egen vågmönstrad markbeläggning, ett segeldukstak och en permanent scen. Solida, traditionella material som gatsten och granithällar dominerar, men i en modern och ibland lekfull form.

 

TYP: Förslagshandling och projektering
ORT: Vänersborg
ÅR: 2009, projektering av scen 2012
BESTÄLLARE: Vänersborgs kommun
ARKITEKT: Scenutformning i samarbete med Sjölén & Hansson arkitekter