Linda Sandin

Landskapsarkitekt LAR/MSA
O725-34 33 36

Linda Sandin har, efter många år som yrkesverksam landskapsarkitekt, bred erfarenheten av att gestalta och projektera utomhusmiljöer.
Under sin femåriga anställning i Norge dominerade urbana förnyelseprojekt, sjöfrontsmiljöer och bostadsmiljöer. Tillbaka i Sverige har referenslistan utvidgats till att omfatta gestaltningsprogram och utformning av miljöer med fokus på vistelse och sociala aktiviteter så som vårdmiljöer, förskolor och friluftsområden.
Hon utmanas av att finna den röda tråden i projekt och att sedan behålla den genom  alla  faser. Många av projekten som hon medverkat i har genomförts, såväl i Norge som i Sverige.

 

Education:
1995-2OO1 Landskapsarkitektprogrammet, SLU
1994 Naturvetenskaplig påbyggnadsutbildning
199O-93 Samhällsvetenskaplig gymnasielinje, Ulricehamn
Anställningar:
2OO9- MARELD landskapsarkitekter AB
2OO8-2OO9 Sweco Architects AB, Göteborg
2OO2-2OO7 Smedsvig landskapsarkitekter AS, Bergen, Norge
2OO1 Era landskap i Skåne AB, Åkarp