Tillsammans med MA Arkitekter har vi ritat och projekterat Ängsjögårdens förskola i Rydboholm strax söder om Borås. En befintlig förskola byggs till med en ny spännande del som bland annat har en liten atriumgård med vattenlek för barnen. På den befintliga naturtomten bevaras ett antal karaktärsfulla äldre ekar och i den delen placeras små lekbodar som eggar fantasin och kreativiteten. Från gården går ett stråk upp till ett naturområde som är en stor tillgång för den fria leken. Gården får också tillägg i form av gradänger och en slänt med spännande lekutrustning. Dessutom finns en del med odling i trälådor och ett litet orangeri. Hållbara naturmaterial såsom trä och natursten präglar anläggningens uttryck.